top of page

Брестол

-говори немски

Онлайн индивидуални
курсове и частни уроци по
немски език. Обучение
през скайп с учител.

  • индивидуални и полуиндивидуални курсове
 
  • в удобно за Вас време
 
  • стартиране веднага
 
  • безплатен пробен урок
     

Обща европейска езикова рамка

oбща европейска езикова рамка

 

Общоевропейската референтна езикова рамка е ориентир, който се изполва за описание на постиженията на обучаващите се на чужди езици в Европа, в това число на писменият и разговорен немски. Рамката е изготвена от Съвета на Европа и нейна основна цел е да осигури единен метод за обучение и оценка, който се отнася са всички езици в Европа.

 

Съществуват 6 референтни нива на владеене на чужд език, които са приети, като европейски стандарт за класификация. Най-ниското ниво е А1 - за начинаещи във владеенето на чужд език, следват А2, B1, B2, C1, и С2- като последното ниво, доказва професионално владеене на чуждият език.

 

Всеки един езиков изпит, който познавате в Европа е приравнен към тези нива, за да бъде ясно какво ниво на владеене на чужд език доказва той.

 

Нашата цел е да Ви подготвим максимално добре, за да може текста на съответното ниво наистина да отговаря на Вашите компетенции.

 

Глобално приетата стълбица използва три основни нива – А, B и C, които са разделени на 6 степени:

 

 

bottom of page